Məhsul KateqoriyalarıTrodat 4924

.

Sağlam mexanizmə malik Trodat 4924 modelinin ölçüləri 40*40 mm-dir.

Bu modeli həm möhür, həm ştamp kimi istifadə etmək olar. Həm 4 künc ştam, həm də dairəvi möhürlər üçün son dərəcə idealdır.


Hüquqi şəxslərin məlumatları

Fiziki şəxslərin məlumatları

Həkim məlumatları

Xəstəxana məlumatları

Firma blankında məktub forması, Xəstəxananın möhürü və Baş Həkimin imzası

Dövlət idarələri məlumatları

Gerbli firma blankı, idarəini mohürü və idarə rəhbərinin imzası

Diger məlumatları