Məhsul KateqoriyalarıTrodat 4822

.

Trodat 4822 – 12 xanalı şəxsi mətinlərinizi çap edə biləcəyiniz ştamp.

Şriftin ölçüsü 4 mm-dir.


Hüquqi şəxslərin məlumatları

Fiziki şəxslərin məlumatları

Həkim məlumatları

Xəstəxana məlumatları

Firma blankında məktub forması, Xəstəxananın möhürü və Baş Həkimin imzası

Dövlət idarələri məlumatları

Gerbli firma blankı, idarəini mohürü və idarə rəhbərinin imzası

Diger məlumatları