Məhsul KateqoriyalarıTrodat 4810

.

Trodat 48 10 – 3.8 mm.
Bu tarixvuran modeli ən çox istifadə olunan modellərdəndir.


Hüquqi şəxslərin məlumatları

Fiziki şəxslərin məlumatları

Həkim məlumatları

Xəstəxana məlumatları

Firma blankında məktub forması, Xəstəxananın möhürü və Baş Həkimin imzası

Dövlət idarələri məlumatları

Gerbli firma blankı, idarəini mohürü və idarə rəhbərinin imzası

Diger məlumatları