Məhsul KateqoriyalarıTrodat 4642

.

Trodatın yeni modellərindən biri sayılan 4642 versiyası həm şirkət, həm də şəxsi istifadə möhürləriniz üçün ideal bir mexanizmdir.

Uzun müddətli istifadə imkanı olan bu modeldə bir rəng dolumuna 1000 basqıya yaxın istifadə imkanınız vardır.


Hüquqi şəxslərin məlumatları

Fiziki şəxslərin məlumatları

Həkim məlumatları

Xəstəxana məlumatları

Firma blankında məktub forması, Xəstəxananın möhürü və Baş Həkimin imzası

Dövlət idarələri məlumatları

Gerbli firma blankı, idarəini mohürü və idarə rəhbərinin imzası

Diger məlumatları