Məhsul KateqoriyalarıTrodat 15514

.

Trodat 15514 numeratoru vasitəsilə 14 xanalı nömrə vurma imkanı var.

Şriftin ölçüsü 5 mm-dir.


Hüquqi şəxslərin məlumatları

Fiziki şəxslərin məlumatları

Həkim məlumatları

Xəstəxana məlumatları

Firma blankında məktub forması, Xəstəxananın möhürü və Baş Həkimin imzası

Dövlət idarələri məlumatları

Gerbli firma blankı, idarəini mohürü və idarə rəhbərinin imzası

Diger məlumatları